Polityka prywatności

 Polityka prywatności serwisu https://filmslubny.eu
Informacje ogólne.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z mojej strony internetowej.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Piotr Diszer, Telescope Firma Wielobranżowa, 05-230 Kobyłka, ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 13, NIP 9521231178.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
–   poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
–   poprzez gromadzenie plików cookies.
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://filmslubny.eu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji – moje dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Ustalenia dotyczące RODO, autopromocji, dystrybucji.

Uwzględniając specyfikę filmów ślubnych, studniówkowych, reportaży z innych uroczystości religijnych i rodzinnych, które realizuję, przyjmuję w umowie z organizatorem odpowiedni zapis, o przetwarzaniu wizerunku osób rejestrowanych kamerą i aparatem fotograficznym.

Utrwalenie wizerunku nie jest jednoznaczne z identyfikacją z pozostałymi danymi osobowymi, z wyłączeniem czołówek filmowych z imionami Pary Młodej, personalizowanych okładek na album ślubny, wypowiedzi utrwalonych na ścieżce dźwiękowej, winietkami gości na stole weselnym, podziękowaniami dla rodziców,  podziękowaniami dla nauczycieli na studniówce itp.

Wspólnie z organizatorem, zamawiającym reportaż, teledysk, film, czy fotografie, przyjmujemy obopólnie ze względu na pamiątkowy, rodzinny i ponadczasowy charakter uroczystości, utrwalenie w miarę możliwości technicznych wszystkich uczestników imprezy. Utrwalenie to dotyczy swobody dystrybucji gotowego materiału filmowego i fotograficznego przez Zamawiającego wśród wszystkich uczestników imprezy, oraz osób którym Zamawiający udostępni materiał na wszelkich nieograniczonych poprzez zleceniobiorcę polach eksploatacji.

W przypadku udzielenia pisemnej zgody dla Zleceniobiorcy na wykorzystanie materiałów filmowych i fotograficznych przez Zleceniobiorcę na kontrolowanych przez niego polach eksploatacji w celach autopromocyjnych, przyjmujemy obopólnie, pomimo bezterminowego zapisu o udzieleniu takiej zgody, że na prośbę Zamawiającego lub uczestnika o utrwalonym wizerunku, jestem zobowiązany w możliwie najszybszym terminie do usunięcia lub warunkowego ograniczenia dostępu  wskazanego materiału filmowego lub fotograficznego w materiałach autopromocyjnych.

Zgromadzenie pisemnej zgody, lub uzyskanie  zgody np. w formie ustnej deklaracji na przetwarzanie wizerunku od osób utwalanych na nośnikach elektronicznych, związanych z realizacją zlecenia, realizowane jest przez Zleceniodawcę.

Powyższe nie stosuje się do uroczystości, zgromadzeń, realizacji teledysków, w miejscach publicznych lub uroczystości o charakterze publicznym, ogólnodostępnym, otwartym, w których uczestnicy są utrwalani przypadkowo i bez sprzeciwu na nośnikach elektronicznych, oraz takich w których nie zostało wprowadzone ograniczenie lub  zakaz filmowania i fotografowania.

Najszybszą forma kontaktu w zagadnieniach Polityki Prywatności jest tel. 501307789 w godzinach 9 – 20, e-mail. piotrdiszer@wp.pl

Nie ponoszę odpowiedzialności za: skopiowanie i udostępnienie materiałów foto wideo przez strony trzecie, o ile nie dotyczą technologicznego udostępnienia materiału źródłowego administrowanego przez Zleceniodawcę.